Archive

Saznanja

Kako mirišu sećanja?

Zbog anatomije mozga, čulo mirisa je tesno povezano sa emocijama i pamćenjem. Saznanja o ovom fenomenu dobijaju sve veću primenu u marketingu