Archive

Saznanja

Zašto spavamo?

Gotovo trećinu života čovek provede spavajući. Da li smo ovo vreme mogli da potrošimo na nešto drugo ili upravo spavanje čini život ...
Saznanja

Kako mirišu sećanja?

Zbog anatomije mozga, čulo mirisa je tesno povezano sa emocijama i pamćenjem. Saznanja o ovom fenomenu dobijaju sve veću primenu u marketingu