Otkrijte

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Kako se čuvaju radovi Marije Kiri?

Marija Kiri, pionirka u istraživanjima iz oblasti radioaktivnosti, preminula je 1934. u šezdeset šestoj godini od plastične anemije koja je nastala kao posledica dugogodišnje izloženosti radioaktivnim elementima. U vreme kada je sa suprugom Pjerom otkrivala ovu njihovu osobinu, nisu bili svesni mogućih štetnih posledica. Sa druge strane, intenzivno su razmišljali o mogućim upotrebama ovakvog zračenja.Naučnica je ...