Eureka

Eureka 08 – Filmovi pod vodom

(29. novembar 2018.)

Gošća: Katarina Cvetković

Razgovaramo o Međunarodnom festivalu podvodnog filma.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić.