Eureka

Eureka 102 – Čovek i divlji svet u prošlosti

(30. mart 2023.)

Gošće: dr Sonja Vuković i dr Teodora Mladenović, projekat ARCHAEOWILD

Razgovaramo o istoriji čovekovih sukoba i koegzistencije sa divljim svetom i ciljevima koje je pred sebe postavio tim Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u svom novom projektu podržanom od strane Fonda za nauku.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić.