Eureka

Eureka 20 – Prošlost ljudi i životinja

(28. mart 2019.)

Gošća: dr Ivana Živaljević, arheološkinja

U emisiji razgovaramo o prirodi odnosa između ljudi i životinja u prošlosti iz perspektive arheozoologije, Koliko dugo ovakva disciplina postoji i kako su arheolozi shvatili šta im sve otkrivaju ostaci životinja?

Razgovaramo o počecima lova, ribolova, njihovom uticaju na nastanak prvih ljudskih naselja, ali i simbolički značaj životinja u drevnim kulturama i ritualima kao i o čovekovoj težnji da upoznajući životinje upozna, ili čak i promeni sebe samog.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić

Arheologija je tradicionalno usmerena na ljude i na artefakte. Tek negde sredinom 20. veka sa svojevrsnom paradgimatskom promenom u arehologiji koja u tom momentu postaje sve više nalik naučnim disciplinama, životinjske kosti počinju sve više da se proučavaju.