Eureka

Eureka 21 – Hod po Mesecu

(04. april 2019.)

Gost: dr Milan Stojanović, Astronomska opservatorija Beograd

Ove godine obeležava se 50 godina od misije Apolo 11 i prvog čovekovog sletanja na Mesec. Tim povodom razgovaramo o ovoj i prethodnim misijama, čovekovim težnjama da upozna Mesec, ali i planovima za budućnost. Pored pitanja kada će čovek ponovo hodati Mesecom, postavlja se i pitanje koje će sve države ovog puta poslati svoje astronaute i da li je u toku nova svemirska trka.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić

Ljudi su sedeli pred malim ekranima i posmatrali šta se dešava sa Apolo misijom. Svi su bili uz te astronaute i praktično proživljavali sve te trentutke. Tako da je nastao jako veliki eho koji je uzburkao mlade ljude da se više bave naukom i da doprinesu nekim kasnijim misijama.