Eureka

Eureka 26 – O predrasudama i nauci

(23. maj 2019.)

Gošća: dr Aleksandra Alorić, fizičarka

Razgovaramo o rodnoj ravnopravnosti u nauci, šta statistika govori o istraživačima u Srbiji i svetu, koliko je među njima žena i u kojim oblastima je njihov procenat najmanji. Osim toga, govorimo i o predrasudama koje postoje u javnosti o naučnicima i prirodnim i društvenim disciplinama, a pre svega o predrasudama koje se u školama ne razbijaju već neguju.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić

U društveno-humanističkim naukama u kojima iz godine u godinu ima sve više žena koje u njima doktoriraju, među mentorima ima više muškaraca nego žena. To svedoči da ipak postoje neki pritisci koji su možda skriveni i koji smanjuju broj žena koje ostaju u akademiji.