Eureka

Eureka 28 – Lekcije iz Černobilja

(13. jun 2019.)

Gost: Slobodan Bubnjević, Nauka kroz priče

Ova epizoda Eureke podstaknuta je HBO serijom Černobilj. Trenutno najgledaniji televizijski program, osim što nas podseća na važan događaj iz prošlosti, o kome možda još uvek malo znamo, postavlja pred nas i brojne dileme vezane za budućnost.

Razgovaramo o nuklearnim elektranama, njihovim dobrim i mračnim stranama.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić

Verujem u tu tezu da priču ne sadrži samo njen sadržaj i način na koji je ispričana, nego i to kako je publika percipira. Nakon ove serije o Černobilju se komunicira na bitno drugačiji način.