Eureka

Eureka 29 – U Zbirci velikana srpske hemije

(20. jun 2019.)

Gošća: Slađana Savić, Hemijski fakultet u Beogradu

Posetili smo Zbirku velikana srpske hemije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Razgovaramo o počecima studija hemije u Srbiji, pionirima ove nauke i eksponatima koji se čuvaju na Hemijskom fakultetu.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić

U zbirci imamo i pravo i lažno zlato i uvek pokažem prvo lažno. Hemičari znaju da je to gvožđe-sulfid, a mineralozi da je to pirit. U odnosu na njega uzorak pravog zlata deluje kao običan kamečić i nije previše atraktivan.