Eureka

Eureka 33 – Kako je Egipat došao u Srbiju?

(10. oktobar 2019.)

Gošća: Emilia Epštajn, Muzej afričke umetnosti

Razgovaramo o Starom Egiptu i predmetima koji se nalaze u muzejima Srbije povodom izložbe “Pod lupom: Staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji”.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić

Sakupljanje staroegipatskih artefakata dešava se u aristokratskim slojevima. Ti lokalni plemići su odlazili takoreći na safari u egzotične i daleke krajeve, u Afriku, Indiju, na Cejlon, pa su dolazili i do Egipta.