Eureka

Eureka 36 – Mihailo Petrović Alas i arheologija

(31. oktobar 2019.)

Gošća: dr Ivana Živaljević, arheološkinja

Kako su zapisi Mihaila Petrovića Alasa o starim načinima ribolova pomogli u arheološkim istraživanjima Lepenskog vira?

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić

Povlačeći paralele između Srejovićevih opisa pejzaža i opisa Mike Alasa koji su nastali nekoliko decenija ranije, pomislila sam da s možda Srejović informisao upravo od Mike Alasa i možda to kako mi danas doživljavamo Lepenski vir i druga praistorijska naselja u Đerdapu zapravo potiče od njega.