Eureka

Eureka 57 – Šta o nauci kaže filozofija?

(25. jun 2020.)

Gošća: dr Vlasta Sikimić, Univerzitet u Tibingenu

Razgovaramo o filozofiji nauke, socijalnoj epistemologiji, kako naučna zajednica dolazi do saznanja, šta im otežava a šta olakšava taj put i o drugim pitanjima iz života naučnika kojima se bavi filozofija nauke.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić

Kada govorimo o socijalnoj epistemologiji nauke, nauku posmatramo kao grupni rad, grupni napor celokupne naučne zajednice koja traga za nekakvom istinom i u tom smislu možemo posmatrati koje su mreže i strukture unutar te grupe.