Eureka

Eureka 61 – Mihailo Petrović Alas

(08. oktobar 2020.)

Gost: Mihajlo Jauković, istoričar

Razgovaramo o Mihailu Petroviću Alasu.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić

Mihailo Petrović Alas je jedan od naših najvećih intelektualaca 20. veka. Imao je već više od 60 godina kada je rešio da se otisne u beli svet. Odlazi na putovanje kroz polarnu oblast.