Eureka

Eureka 64 – Mašinsko učenje i kvalitet vazduha

(05. novembar 2020.)

Gost: dr Andreja Stojić, Institut za fiziku u Beogradu

Može li veštačka inteligencija da nam pomogne u rešavanju problema zagađenja vazduha i koje su njene prednosti u odnosu na druge metode?

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić

Osnovna ideja koja leži u našem projektu je da formiramo sistem koji će moći da uspostavi vezu između komponenti životne sredine u jedinstven sistem koji bi dao dubok uvid ne samo u evoluciju stanja kvaliteta vazduha već i da nam omogući razvoj nekih scenarija i da ponudi odgovore na pitanje gde i kako da idemo.