Eureka

Eureka 72 – Kako izgraditi poverenje u nauku?

(04. februar 2021.)

Gost: Slobodan Bubnjević, Nauka kroz priče

Pandemija Covid-19, stavila je nauku u fokus velikog broja ljudi. Međutim, da li poverenje u nauku raste? Šta nam vakcinacija u budućnosti može reći o (ne)uspehu nauke u društvu i kako može odrediti sam položaj nauke, naučnika i komunikatora nauke? 

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić.

Čini mi se da je odnos prema vakcinaciji danas centralno pitanje odnosa naše civilizacije prema nauci