Eureka

Eureka 76 – Otkrivanje nepoznatog Balkana

(11. mart 2021.)

Gost: dr Mario Gavranović, Arheološki institut Austrijske akademije nauke

Lokaliteti na području Srbije i Bosne i Hercegovine otkrivaju sve više detalja o prošlosti Evrope zahvaljujući istraživanjima u okviru projekta “Vizualizacija nepoznatog Balkana”. Razgovaramo o bronzanom dobu i novim saznanjima, pre svega na području Bora i Zenice.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić.

Ako se bavite proizvodnjom bakra, morati skupljati rudu, pa se ta ruda mora prerađivati a za to vam treba znanje i vrijeme. I ako se bavite time ne možete još i polje obrađivati i čuvati stoku. Mora da postoji podela rada.