Eureka

Eureka 82 – Neuroaktivne supstance u vodi

(06. maj 2021.)

Gošća: dr Sonja Kaišarević, Departman za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Kako neuroaktivne supstance deluju na životnu sredinu, druge organizme i kako se to dejstvo vraća čoveku? Pitanja su kojima se bave istraživači u okviru projekta BIANCO.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić.

U vodenim ekosistemima se ne susrećemo sa pojedinačnim efektima pojedinačnih supstanci već su one prisutne u smešama u kojima mogu da utiču jedne na druge pa je efekat često nepredvidiv.