Eureka

Eureka 01 – Festival etnološkog filma

(04. oktobar 2018.)

Gost: Saša Srećković, direktor Međunardonog festivala etnološkog filma.

Ovaj festival je u Beogradu održan dvadeset sedmi put, a u emisiji je bilo reči o programu, učesnicima kao i o istoriji samog festivala i njegovom značaju za etnološka istraživanja.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić.

Prvi dokumentarni film u istoriji zapravo je bio etnografski film. To je Nanuk sa severa, Roberta Flaertija iz 1922. godine. Film prikazuje život Eskima na dalekom severu.