Aktuelno

Okrugli sto o psihologiji četovanja sa ChatGPT

U okviru međunarodnog naučnog skupa “Empirijska istraživanja u psihologiji” u nedelju, 2. aprila 2023. godine u 19 časova na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u učionici 108, biće održan okrugli sto na temu “Psihologija četovanja sa ChatGPT”.

Četbot sa veštačkom inteligencijom ChatGPT, koji je razvila američka istraživačka laboratorija OpenAI krajem prošle godine, dostigao je veliku popularnost. ChatGPT je zasnovan na neuronskoj mreži GPT-3 koja oponaša ljudski govor i odgovore generiše samostalno na osnovu podataka sa interneta. Ovakav način komunikacije je za kratko vreme privukao internet korisnike koji u ovom četbotu vide i način zabave, ali i pomoć oko važnih stručnih pitanja pa čak i životnih situacija. Izazovi i mogućnosti koje ova tehnologija donosi tema su skupa koji okuplja stručnjake iz psihologije i srodnih nauka.

Ilustracija: Freepik

Na okruglom stolu “Psihologija četovanja sa ChatGPT” učestvuju dr Mlađan Jovanović, Univerzitet Singidunum, dr Vlasta Sikimić, Klaster izvrsnosti – Mašinsko učenje za nauku i Hektor istraživački institut za obrazovne nauke i psihologiju, Univerzitet u Tibingenu, i dr Kaja Damjanović, Odeljenje za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Moderatorka je dr Dušica Filipović Đurđević, Odeljenje za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Dr Mlađan Jovanović će se fokusirati na osnovne tehničke osobine velikog jezičkog modela ChatGPT, objasniće kako ovakvi modeli funkcionišu i koja su njihova trenutna ograničenja.

Dr Vlasta Sikimić će govoriti na koje sve načine ovaj četbot može biti koristan, ali će se osvrnuti i na etičku zabrinutost koju on izaziva. Naime, ChatGPT otvara prostor za nove vrste plagijata, a u naučnim radovima se ne može navesti kao autor jer samo ljudi imaju odgovornost za iznete rezultate.

Dr Kaja Damjanović će objasniti zašto veštačka inteligencija nije kao ljudska i koja su njena ograničenja uprkos činejnici da je računska snaga mnogo veća od ljudske. Osim toga, dr Damjanović će izneti koje sve osobine ljudskih kognitivnih sistema treba ugraditi u veštačku inteligenciju.