Eureka

Eureka 15 – Stvarnost nije kao što izgleda

(31 januar 2019.)

Gost: dr Marko Vojinović, Institut za fiziku u Beogradu

Šta je kvantna gravitacija? Pred kakvim dilemama se nalazi teorijska fizika našeg doba i koje odgovore još uvek nema? Koliko je stvarnost drugačija od onoga što pomoću opažanja o njoj znamo? I naposletku, zbog kojih pitanja bliskih čoveku tako volimo fiziku i onda kada nismo toga svesni? Razgovaramo o nedavno objavljeno knjizi Karla Rovelija “Stvarnost nije kao što izgleda”.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić

Činjenica da je fizika na vrlo malim rastojanjima različita od fizike na svakodnevnim skalama koje vidimo u laboratoriji, sugeriše nam da je možda i fizika na mnogo velikim rastojanjima takođe veoma različtia od svakodnevne fizike.