Archive

Prikazi

Oda vremenu

Poredak vremena Autor: Karlo Roveli Izdavač: Laguna, 2019. Italijanski teorijski fizičar Karlo Roveli jedan je od vodećih istraživača sveta u oblasti kojom se bavi (kvantna gravitacija), ali ...
Razgovori

Potraga za munjama Titana

“Električne munje su jedan od najspektakularnijih prirodnih fenomena i jedna od najočiglednijih manifestacija plazme u prirodi. Oduvek su privlačile pažnju i strahopoštavanje ...