Eureka

Eureka 63 – Crne rupe

(29. oktobar 2020.)

Gosti: dr Edi Bon, Astronomska opservatorija Beograd, i dr Marko Vojinović, Institut za fiziku u Beogradu

Razgovaramo o crnim rupama i Nobelovoj nagradi za fiziku za 2020. godinu.

Emisiju uređuje i vodi Jovana Nikolić

Kada razgovaramo šta se nalazi unutar crnih rupa i kakvo je tamo stanje, to je više-manje na nivou filozofije. Moderna filozofija jeste zasnovana na nekakvim jednačinama ali to su jednačine koje još uvek ne možemo proveriti.