Prikazi

Nova priča o Milevi Marić

Ajnštajn i ja

Autorka: Gabrijela Grejson
Izdavač: Akademska knjiga, 2020.

U godini kada se navršava 65 godina od smrti slavnog Alberta Ajnštajna, Akademska knjiga je među prvima na svetu prevela roman fizičarke i popularizatorke nauke Gabrijele Grejson, koji na nov način prikazuje njegov brak sa Milevom Marić. Priča o jednom braku, pa makar i istorijskom, ne bi bila toliko izbudljiva da nije reč o odnosu dva genijalna uma od kojih je jedan obeležio dvadeseti vek, a drugi postao primer nekih od kamena spoticanja na koje su naučnice nailazile.

 

Ova priča verovatno se od dosadašnjih o Milevi Marić ispričanih razlikuje po tome što je piše fizičarka. Dakle, i ona je žena, i ona ima slična interesovanja i strast prema nauci i svojom maštom ulazi u lik ove ličnosti od koje je deli gotovo jedan vek i u prvom licu nam priča o životnim nedaćama ali i lepotama nauke sa kojim se susretala. Još jedna naučnica lebdi kao svetao primer nad ovom knjigom – Marija Kiri, koja je uzor mladoj Milevi Marić i dokaz da žena može dobiti priznanje koje zaslužuje.

Na listi najinspirativnijih ličnosti Gabrijele Grejson verovatno bi se takođe našla Marija Kiri, kao i Albert Ajnštajn. Međutim, način na koji je on opisan u svojim brojnim biografijama nije bio nešto čime je ona u potpunosti zadovoljna. Tražila je drugu perspektivu, drugi glas i pronašla je u pisanju fiktivnog dnevnika njegove prve supruge.


Čitajući ovu knjigu vraćamo se u dane koje su provodili u Švajcarskoj, Novom Sadu ili ispisujući stranice računima, obrascima i skicama koji treba da ih približe odgovorima na pitanja o svetu oko sebe. To svakako nije upoznavanje samo sa njihovim ličnostima i životnim okolnostima, već i sa naukom. Zato vas može ispuniti tugom, osećajem nepravde, divljenja, razumevanja, ali vas može povesti i u razmišljanje o prirodnim fenomenima i njihovim objašnjenjima.