Archive

Svaštaroid

Čemu se smejemo?

Ukoliko ih pitaju čemu se smeju, ljudi najčešće odgovaraju "dobroj šali", ali pojedina istraživanja pokazuju da u praksi nije baš tako.
Svaštaroid

Boje stakla

Hemičar će reći da je staklo otopljena homogena smeša oksida, sa SiO2 kao najčešćim sastojkom. Za kristalografe – to je čvrsta amorfna ...